Ozon?

Hva er ozon?

Gassen Ozon består av tre oksygenpartikler bundet sammen. Ozon oppstår i stratosfæren som følge av aktivitet fra solen, men kan også oppstå nærmere overflaten som følge av høyspent, slik som lyn. Ozon har en svak molekylær binding og vil naturlig gå tilbake til oksygen.

Ozon er helt naturlig og de fleste kjenner til ozonlaget som omkapsler mesteparten av jorden. Mange vil også kjenne igjen lukten av ozon etter lyn og tordenvær.

Vi utvinner ozon av luften vi puster kunstig ved hjelp av elektriske impulser som spalter oksygen til ozon. Ozon i sin rene form er 600 ganger mer effektivt enn klor, men en patentert dyse og lave konsentrasjoner sørger for for at det ikke er farlig for mennesker eller omgivelsene. I løpet av kort tid (< 25 min) går ozonet tilbake til oksygen igjen, uten utslipp eller skadelig fordamnpning, og ikke minst uten noe restavfall.

Effekt av ozonert vann mot bakterier

Effekten av ozon er veldokumentert og har vært brukt i USA siden midten av 90-tallet. Likevel er det mye skepsis ved innførsel av “ny” teknologi og Cleanzone har derfor fått utført en rekke tester av eget utstyr gjort av tredjeparter som dokumentert over. Har du spørsmål eller lurer på effekten av ozon til annet bruk enn det nevnt ovenfor ta kontakt så hjelper vi deg.

Utvalgte bruksområder

Hotelldrift

Ozon kan brukes til det meste i hotelldriften. Vasking av gulv, madrasser og sengetøy, bad og toalett samt alle andre steder det er stor opphopning av bakterier.

Lege- og tannlegekontorer

På lege- og tannlegekontorer er det svært viktig med renslighet. Da er ozon den ultimate løsningen for å hindre smittefare.

proffkjøkken

Mattilsynet har svært høye krav til rensligheten på proffkjøkken. Hvorfor da ikke velge det grønne rengjøringsalternativet – ozon?

Storvask

Mange gamlehjem og eldresentre bruker i dag dyre kjemikalier for å holde lukt og bakterier i sjakk, men visste du at ozon gjør en mye bedre jobb til en brøkdel av kostnaden?

urinaler

Urinaler er et sted som har svært god effekt av å innstallere ozon. Fjerner tilnærmet all vond lukt.

fiskemottak

Fiskemottak har også strenge retningslinjer for rensligheten satt av mattilsynet. Bytt ut kjemikalier med ozon og kutt kostnadene markant.

vannforsyning

Enten det er offentlig eller privat kan mange oppleve at 
vannforsyningen er forurenset. E. coli og salmonella er
hyppig i media, men ingen utfordring for ozon.

treningssentre

På treningssenteret er det mye bakterier ute og går. Bytt ut sprayflaskene med kjemikalier med sprayflasker med ozon.

vil du vite mer?

Ozon har mange fler bruksområder enn de nevnt over enten det er for profesjonelt bruk eller privat.
Er du usikker på om du kan benytte ozon, eller bare ønsker å lære mer om det, ta kontakt.

Noen av våre FORNØYDE KUNDER