Radisson Blu

Kort om Radisson Blu

Radisson Blu er en internasjonal kjede av hoteller som drives av Radisson Hotels.
Med røtter tilbake til 1960-tallet, kom Radisson Blu-merkenavnet til i 2009 med en rebranding fra Radisson SAS.

Hotellene finnes i større byer, viktige flyplassporter og fritidsdestinasjoner. Under kan du lese mer om de tilbakemeldingene vi får fra hotellene som bruker våre pakker daglig i sin rengjøring.

Hva sier hotellene?

Lokasjon: Oslo, Norge

Pakke: