Forsvaret

Kort om Det Norske Forsvaret

Forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvaret er organisert som en etat under ledelse av Forsvarsdepartementet. Etaten ledes av en forsvarssjef med ansvar for det militære kommandoapparatet, de militære styrkene og støtten av disse.

Hva sier avdelingene?

Lokasjon: Bergen, Norge

Pakke: